КОРИСТУВАЦЬКА УГОДА

Умови цієї Користувацької угоди (далі – “Користувацька угода”) є обов’язковими для всіх користувачів сервісу Uber connect (далі – “сервіс Uber connect”) і регулюють порядок використання користувачем сайту https://uberconnect.center, додатків сервісу Uber connect для смартфонів, планшетів та інших пристроїв, інших програмних продуктів сервісу Uber connect, контенту, а також порядок надання та використання пов’язаних з ними послуг. 

Використання тут і надалі термінів “ви”, “вам”, “вас”, тощо має на увазі будь-якого користувача сервісу Uber connect. 

Будь-ласка, ознайомтеся з умовами цієї Користувацької угоди, перш ніж отримати доступ до послуг або користуватися ними.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Сервіс Uber connect – інтернет-портал (програмний комплекс) компанії “Коннект Центр”, який складається з сайту https://uberconnect.center, додатків сервісу Uber connect для смартфонів, планшетів та інших пристроїв, інших програмно-технічних продуктів і призначений для надання компанією “Коннект Центр” інформаційно-посередницьких послуг з підключення/реєстрації користувачів до платформи Uber.

1.2. Сайт (сайт https://uberconnect.center) – веб-сайт компанії “Коннект Центр”, розташований в мережі Інтернет за адресою https://uberconnect.center. 

1.3. Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, яка використовує сервіс Uber connect і якій компанія “Коннект Центр” надає інформаційно-посередницькі послуги з підключення/реєстрації до платформи Uber на умовах, встановлених цією Користувацькою угодою. Послуги не надаються фізичним особам, яким не виповнилося 18 років.

1.4. Платформа Uber – технологічна платформа (додатки, веб-сайти, контент, продукти й послуги або доступ до них) приватної компанії з обмеженою відповідальністю Uber B.V. (далі – Uber, компанія Uber), розташованої в Нідерландах за адресою Mr. Treublaan 7, 1097 DP, Amsterdam, the Netherlands і зареєстрована в Торговельній палаті Амстердама за номером 56317441, яка дає змогу користувачам платформи організовувати й планувати перевезення та/або надання логістичних послуг відповідно до правил та умов Uber. Користувач має ознайомитись з ними на сайті https://www.uber.com або інших ресурсах Uber.

1.5. Послуги – інформаційно-посередницькі послуги з підключення/реєстрації користувачів до платформи Uber та/або інші послуги, пов’язані з використанням сайту https://uberconnect.center, інших сайтів, додатків, програмно-технічних чи інших продуктів і послуг компанії “Коннект Центр”.

1.6. Компанія “Коннект Центр” – Товариство з обмеженою відповідальністю “Коннект Центр” (юридична адреса: 04119, м. Київ, вулиця Сім’ї Хохлових, будинок 15, ідентифікаційний код юридичної особи: 42030671).

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Отримуючи доступ до Послуг і користуючись ними, ви приймаєте і погоджуєтеся з умовами цієї Користувацької угоди між вами та компанією “Коннект Центр”. Якщо ви не погодитеся з умовами цієї Користувацької угоди, ви не отримаєте доступу до Послуг або не зможете користуватися ними. 

2.2. Якщо ви не приймаєте умови цієї Користувацької угоди та не погоджуєтеся з ними, ви маєте негайно припинити використання сервісу Uber connect, сайту, додатків, будь-яких інших продуктів і Послуг компанії “Коннект Центр”.

2.3. Приймаючи та погоджуючи умови цієї Користувацької угоди, ви приймаєте і погоджуєте їх у повному обсязі без будь-яких застережень. Прийняття умов цієї Користувацької угоди частково, із застереженням або на інших умовах не допускається.

2.4. Компанія “Коннект Центр” лишає за собою право негайно скасувати цю Користувацьку угоду або будь-які Послуги, взагалі припинити надавати вам Послуги або позбавити вас доступу до Послуг або будь-якої їхньої частини в будь-який час і з будь-якої причини.

2.5. До певних Послуг можуть застосовуватися додаткові умови або правила. При цьому, Компанія “Коннект Центр” повідомить вам ці додаткові умови або правила, пов’язані з відповідними Послугами. Такі додаткові умови або правила доповнюють умови цієї Користувацької угоди і вважаються невід’ємною частиною цієї Користувацької угоди. Додаткові умови та правила мають перевагу над умовами цієї Користувацької угоди, якщо умови цієї Користувацької угоди протирічать їм у питаннях, пов’язаних із використанням відповідних Послуг.

2.6. Компанія “Коннект Центр” може змінювати умови цієї Користувацької угоди. Зміни набувають чинності після публікації на сайті компанії “Коннект Центр” https://uberconnect.center оновлених умов цієї Користувацької угоди (змін, доповнень, виправлень, уточнень, нової редакції змісту цієї Користувацької угоди в частині чи в цілому). Ваш постійний доступ до Послуг, сайту, додатків, будь-яких продуктів сервісу Uber connect і Послуг компанії “Коннект Центр” та користування ними після такої публікації – свідчення того, що ви погоджуєтеся зі зміненими умовами цієї Користувацької угоди та приймаєте їх.

2.7. Збір і використання наданої вами інформації, пов’язаної з надаваними Послугами та використанням сервісу Uber connect, здійснюється відповідно до Політики конфіденційності компанії “Коннект Центр”, опублікованої за адресою: https://www.uberconnect.center/legal/privacy-policy/.

3. ПОСЛУГИ

3.1. Компанія “Коннект Центр” надає Послуги виключно на умовах, передбачених цією Користувацькою угодою і не несе перед вами відповідальності за відсутність у Компанії “Коннект Центр” можливості надати Послуги на інших умовах, ніж ті що передбачені цією Користувацькою угодою.

3.2. Компанія “Коннект Центр” відповідає виключно за якість своїх Послуг, що надаються вам на підставі цієї Користувацької угоди та на визначених нею умовах.

3.3. Отримуючи доступ до Послуг і користуючись ними, ви визнаєте, що сервіс Uber connect є виключно технологічним інтернет-порталом, за допомогою якого та на умовах цієї Користувацької угоди компанія “Коннект Центр” надає виключно інформаційно-посередницькі послуги з: 

3.3.1. підключення/реєстрації користувачів до платформи Uber;

3.4. Компанія “Коннект Центр” є незалежною компанією і здійснює підключення/реєстрацію користувачів до платформи Uber на правах незалежного партнера Uber відповідно до правил та умов Uber. Користуючись сервісом Uber connect та Послугами компанії “Коннект Центр”, ви підтверджуєте, що у повному обсязі ознайомлені з послугами, що надаються Uber, умовами та правилами користування ними, порядком їх оплати, обмеженнями відповідальності та іншими обов’язковими вимогами та положеннями Uber і приймаєте їх.

3.5. Компанія “Коннект Центр” не є агентом чи іншим представником Uber і не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Uber, пов’язані з наданням послуг Uber чи роботою самої платформи Uber.

3.6. Компанія “Коннект Центр” не є підприємством транспорту загального користування чи іншим підприємством транспорту, перевізником, службою таксі, іншою службою перевезень, не є постачальником інших послуг із перевезення пасажирів, багажу чи вантажів, транспортно-експедиторських, диспетчерських чи будь-яких інших транспортних послуг, не є власником автопарків, орендодавцем транспортних засобів і не здійснює діяльність із надання в оренду транспортних засобів.

3.7. Компанія “Коннект Центр” за допомогою сервісу Uber connect надає вам виключно технологічний та інформаційний доступ до послуг платформи Uber, на умовах, визначених цією Користувацькою угодою. 

3.8. Після підключення/реєстрації вас користувачем платформи Uber на визначених цією Користувацькою угодою умовах компанія “Коннект Центр” не приймає на себе обов’язки вашого роботодавця та/або податкового агента. Отримуючи доступ до Послуг і користуючись ними, ви визнаєте, що користування сервісом Uber connect та Послугами компанії “Коннект Центр” не є трудовими відносинами або будь-яким іншими відносинами найму чи зайнятості між вами і компанією “Коннект Центр”.

3.9. Будь-який користувач сервісу Uber connect та Послуг компанії “Коннект Центр” є самостійною і незалежною від компанії “Коннект Центр” стороною, самостійно несе усю повноту юридичної відповідальності перед державою, органами місцевого самоврядування, відповідними контролюючими та дозвільними органами, будь-якими третіми особами за законність своїх дій, дотримання чинного законодавства, правильність, повноту та достовірність звітності, сплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів під час користування сервісом Uber connect та Послугами компанії “Коннект Центр” та у зв’язку з таким користуванням.

3.10. Компанія “Коннект Центр” не несе відповідальність за вашу обізнаність із вимогами чинного законодавства щодо провадження тих чи інших видів діяльності, в тому числі господарської та підприємницької, порядком їх ліцензування та оподаткування, які провадяться чи можуть провадитися вами під час чи у зв’язку з користуванням Послугами компанії “Коннект Центр” та сервісом Uber connect.

3.11. Компанія “Коннект Центр” гарантує законність Послуг, що надаються згідно з умовами цієї Користувацької угоди. Разом з тим, користуючись Послугами компанії “Коннект Центр” та сервісом Uber connect ви визнаєте, що здійснюєте таке користування у власних інтересах, на свій власний розсуд та дієте на свій власний ризик.

3.12. Користуючись сервісом Uber connect та Послугами компанії “Коннект Центр”, ви погоджуєтеся дотримуватися чинного законодавства і використовувати їх виключно в законних цілях. Використовуючи сервіс Uber connect та Послуги компанії “Коннект Центр”, ви зобов’язуєтеся не створювати незручності, занепокоєння, ускладнення будь-яким третім особам, не порушувати їхніх прав, свобод чи інтересів та не завдавати їм будь-якої шкоди чи збитків.

3.13. Компанія “Коннект Центр” не несе відповідальності за будь-які можливі наслідки використання вами Послуг компанії “Коннект Центр” та сервісу Uber connect, за будь-які можливі санкції, застосовані до вас державою, органами місцевого самоврядування, відповідними контролюючими та дозвільними органами, будь-якими третіми особами за допущені порушення чинного законодавства та/або прав та інтересів третіх осіб під час користування сервісом Uber connect та Послугами Компанії “Коннект Центр” та/або у зв’язку з таким користуванням.

3.14. Будь-які претензії, що пред’являються чи можуть бути пред’явлені вам державою, органами місцевого самоврядування, відповідними контролюючими та дозвільними органами, будь-якими третіми особами, будь-які конфліктні ситуації та спори, пов’язані з вашою діяльністю, під час якої чи у зв’язку з якою ви використовуєте сервіс Uber connect та Послуги Компанії “КоннектЦентр”, ви зобов’язуєтесь задовольняти, врегульовувати та вирішувати самостійно без залучення Компанії “Коннект Центр”.

3.15. Послуги компанії “Коннект Центр” можуть бути доступні або надаватися також шляхом використання послуг і контенту сторонніх постачальників (в тому числі, рекламного характеру), яких компанія “Коннект Центр” не контролює. Ви визнаєте, що до використання вами таких послуг і контенту сторонніх постачальників можуть застосовуватися різні умови та правила використання, політики конфіденційності, тощо. Компанія “Коннект Центр” не є постачальником таких послуг і контенту і за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які продукти або послуги сторонніх постачальників та їх якість. 

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Підключення/реєстрація користувачів до платформи Uber здійснюється шляхом заповнення користувачем реєстраційної форми на сайті https://uberconnect.center, розміщеної за адресою: https://uberconnect.center/application/.

4.2. Під час реєстрації ви маєте надати компанії “Коннект Центр” певну особисту інформацію, в тому числі: своє повне ім’я, адресу, e-mail, номер мобільного телефону та вік, а також вказати дійсні банківські реквізити (реквізити банківської карти) для розрахунків та виплат. 

4.3. Ви погоджуєтеся забезпечити точність, повноту й актуальність даних свого облікового запису. Якщо ви не в змозі забезпечити точність, повноту й актуальність даних свого облікового запису, зокрема наявність дійсних банківських реквізитів (реквізитів банківської карти) для розрахунків та виплат, це може привести до припинення доступу до Послуг і їх використання або до розірвання компанією “Коннект Центр” цієї Користувацької угоди з вами.

4.4. До заповненої реєстраційної форми ви маєте обов’язково додати фотокопії посвідчення водія, техпаспорту вашого автомобілю та полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. 

4.5. Під час заповнення реєстраційної форми ви маєте в обов’язковому порядку вказати банківські реквізити (реквізити банківської карти) для розрахунків та виплат. Ви зобов’язані використовувати банківську карту, випущену на ваше ім’я. 

4.6. Після заповнення реєстраційної форми ви отримуєте SMS із повідомленням про створення та рестрацію вашого облікового запису, а також логін і пароль для сервісів платформи Uber. Ви несете відповідальність за всі дії, що виконуються з вашого облікового запису, і погоджуєтеся за жодних обставин не розголошувати свої ім’я користувача та пароль. Ви не маєте права дозволяти третім особам використовувати ваш обліковий запис. Вам заборонено передавати права на обліковий запис або іншим способом передавати свій обліковий запис будь-якій іншій фізичній або юридичній особі.

4.7. Створюючи обліковий запис, ви погоджуєтесь отримувати текстові (SMS) та/або e-mail повідомлення, що є невід’ємною частиною процесу користування Послугами. Ви можете відмовитися від отримання таких повідомлень від компанії “Коннект Центр” у будь-який час, надіславши електронний лист за адресою support@uberconnect.center і вказавши, що ви більше не бажаєте отримувати такі повідомлення за номером телефону мобільного пристрою чи e-mail адресою, на який вони надходять. Ви визнаєте, що відмова від отримання таких повідомлень може позначитися на використанні вами Послуг компанії “Коннект Центр”.

5. ОПЛАТА ПОСЛУГ І РОЗРАХУНКИ

5.1. За отримання доступу до Послуг так користування ними ви сплачуєте компанії “Коннект Центр” комісійну винагороду у розмірі 2%-5% відсотків від суми винагороди, яка підлягає виплаті вам компанією Uber за організовані та здійснені вами за допомогою сервісів платформи Uber перевезення та/або надані логістичні послуги (далі разом – «перевезення»), а саме:

5.2. Компанія “Коннект Центр” самостійно відраховує суми належної їй комісійної винагороди з усіх грошових коштів, що надійшли до неї від компанії Uber у якості винагороди для вас за організовані та здійснені вами за допомогою сервісів платформи Uber перевезення.

5.3. Усі інші кошти, що надійшли для вас до компанії “Коннект Центр” як до партнера Uber від компанії Uber за організовані та здійснені вами за допомогою сервісів платформи Uber перевезення, окрім сум вказаної комісійної винагороди, яка на умовах цієї Користувацької угоди належить безпосередньо компанії “Коннект Центр” і безумовно лишається у її розпорядженні, є транзитними платежами, які не є власністю компанії “Коннект Центр” і які підлягають перерахуванню вам на умовах цієї Користувацької угоди. Компанія “Коннект Центр” здійснює перерахування вам цих коштів один раз на тиждень.

5.4. У будь-якому випадку ви зобов’язуєтеся самостійно ознайомитися із чинними платіжними умовами, платіжною структурою, тарифами, зборами, порядком розрахунків та ціновою політикою компанії Uber. Компанія “Коннект Центр” не несе відповідальності за будь-які можливі прямі та непрямі збитки (в тому числі упущену вигоду), понесені вами у зв’язку з можливою зміною компанією Uber будь-яких з цих умов, зокрема зміною розміру тарифів чи зборів за надавані компанією Uber послуги.

5.5. Зі своєї сторони, у відносинах між вами й компанією “Коннект Центр” остання залишає за собою право будь-коли на власний розсуд визначати та/або змінювати розмір плати за надання вам Послуг на умовах цієї Користувацької угоди. У випадку вашої незгоди із встановленими та/або зміненими компанією “Коннект Центр” розмірами плати за надання Послуг ви маєте право припинити їх використання.

6. ДОСТУП ДО МЕРЕЖІ ТА ПРИСТРОЇ

6.1. Ви несете відповідальність за отримання доступу до мережі передавання даних, необхідного для використання сервісів платформи Uber та послуг, що надаються компанією Uber. Під час отримання доступу до сервісів платформи Uber та послуг, що надаються компанією Uber, або їх використання за допомогою бездротового пристрою може стягуватися плата за надсилання SMS і передавання даних за тарифами вашої мережі мобільного зв’язку. Ви зобов’язані сплачувати ці витрати. Ви несете відповідальність за придбання й оновлення сумісної апаратури або пристроїв, необхідних для отримання доступу до сервісів платформи Uber та послуг, що надаються компанією Uber, і додатків для їхнього використання, а також для отримання будь-яких їхніх оновлень. Ані компанія “Коннект Центр”, ані компанія Uber не гарантують функціонування сервісів платформи Uber та послуг, що надаються компанією Uber, або будь-якої їхньої частини на конкретній апаратурі або пристрої. Крім того, ви визнаєте, що функціонування сервісів платформи Uber та послуг, що надаються компанією Uber, або будь-якої їхньої частини, може перериватись або затримуватися через роботу мережі Інтернет і електронних засобів зв’язку, за будь-які наслідки чого ані компанія “Коннект Центр”, ані компанія Uber не несуть відповідальності.

7. КОНТЕНТ, ЯКИЙ НАДАЄ КОРИСТУВАЧ

7.1. Компанія “Коннект Центр” може на власний розсуд дозволити вам під час використання її Послуг надавати, завантажувати, публікувати або іншим способом пропонувати свій контент у формі тексту, зображень, фото, аудіо та/або відеоматеріалів і відомостей, коментарів та відгуків, пов’язаних із Послугами, запитами на технічну підтримку чи участю в конкурсах, рекламних акціях тощо (далі – «Користувацький контент»). 

7.2. Будь-який Користувацький контент, який ви надаєте, залишається вашою власністю. Однак, передаючи компанії “Коннект Центр” свій Користувацький контент, ви надаєте їй міжнародну, безумовну, безстрокову, безповоротну, неіменну ліцензію (дозвіл) без оплати роялті або іншої винагороди чи плати за використання, з правом передавати, субліцензувати, використовувати, копіювати, змінювати, переробляти, розповсюджувати, оприлюднювати, привселюдно використовувати або будь-яким іншим способом використовувати такий Користувацький контент (в тому числі в рекламних, аналітичних чи статистичних цілях) у всіх форматах і каналах поширення, відомих у цей час або розроблених пізніше (як у зв’язку з роботою сервісу Uber connect, Послугами чи іншою діяльністю компанії “Коннект Центр”, так і у зв’язку із сервісами й послугами третіх осіб), без подальшого сповіщення вас про це або одержання від вас згоди на це та без оплати за це вам або будь-якій іншій фізичній або юридичній особі.

7.3. Надаючи свій Користувацький контент, ви заявляєте й гарантуєте: 

– що тільки ви володієте цим Користувацьким контентом або маєте всі права, ліцензії, погодження й дозволи, щоб надати компанії “Коннект Центр” ліцензію (дозвіл) на цей Користувацький контент на умовах, зазначених вище; 

– що ні сам Користувацький контент, ні надання, завантаження, публікування або оприлюднення вами такого Користувацького контенту, ні його використання компанією “Коннект Центр” на умовах, зазначених вище, не порушують прав інтелектуальної власності чи авторських прав, будь-яких інших прав, свобод чи інтересів третіх осіб та не призводять до порушення чинного законодавства чи правових норм.

7.4. Ви погоджуєтеся не надавати Користувацький контент ганебного, наклепницького, ненависного, насильницького, непристойного, порнографічного, незаконного або образливого характеру. При цьому, компанія “Коннект Центр” лишає за собою право визначати таким ваш Користувацький контент на власний розсуд, незалежно від того, чи захищене законом надання вами таких матеріалів. Компанія “Коннект Центр” може (але не зобов’язана) розглядати, контролювати або видаляти Користувацький контент на власний розсуд у будь-який час і з будь-якої причини без надсилання вам будь-яких повідомлень у зв’язку з цим.

8. ПРАВОВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

8.1. Послуги, що надаються компанією “Коннект Центр”, та використовувані компанією “Коннект Центр” у зв’язку з цим об’єкти права інтелектуальної власності є і залишаються власністю компанії “Коннект Центр”. Ні умовами цієї Користувацької угоди, ні використанням вами Послуг компанії “Коннект Центр” вам не передаються і не надаються жодні права на використання фірмового найменування, логотипів, найменувань продуктів або послуг, торговельних марок (знаків для товарів та послуг), інших об’єктів права інтелектуальної власності компанії “Коннект Центр” або посилань на них.

8.2. Надаючи вам передбачені умовами цієї Користувацької угоди Послуги, компанія “Коннект Центр” не передає вам жодних прав на використання будь-якого програмного забезпечення компанії “Коннект Центр” і не стягує плати за це. Користуючись Послугами компанії “Коннект Центр” ви сплачуєте компанії “Коннект Центр” виключно за отримання доступу до Послуг компанії “Коннект Центр” та користування ними в порядку та на умовах, визначених цією Користувацькою угодою.

8.3. Ви не маєте права передавати права на використання Послуг, доступ до яких ви отримали від компанії “Коннект Центр”, здавати їх в оренду та надавати в інше тимчасове користування, надавати чи виконувати похідні від них послуги та роботи, продавати, перепродавати, передавати, уступати чи іншим чином їх відчужувати.

8.4. Ви не маєте права:

– видаляти будь-які згадки про авторське право, торговельну марку або інші вказівки правовласника сайту https://uberconnect.center, додатків сервісу Uber connect, інших програмно-технічних продуктів чи Послуг компанії “Коннект Центр”; 

– відтворювати, копіювати, змінювати, переробляти, поширювати вихідний код сайту, додатків сервісу Uber connect, інших програмно-технічних продуктів чи Послуг компанії “Коннект Центр”; 

– здійснювати зворотне проектування, декомпілювати, перетворювати будь-яке програмне забезпечення, пов’язане з роботою сайту, додатків сервісу Uber connect, інших програмно-технічних продуктів чи Послуг компанії “Коннект Центр”; 

– намагатися ускладнити, унеможливити виконання та/або обмежити функціональність сайту, додатків сервісу Uber connect, інших програмно-технічних продуктів чи Послуг компанії “Коннект Центр” або намагатися отримати несанкціонований доступ до них.

8.5. Ви не маєте права використовувати будь-які бази даних, аналітичну чи статистичну інформацію, доступ до яких ви отримали під час користування сервісом Uber connect та Послугами компанії “Коннект Центр”, у будь-який інший спосіб чи з іншої метою ніж ті, що пропонуються вам сервісом Uber connect та компанією “Коннект Центр”, передавати їх повністю або частково третім особам або надавати доступ до них.

8.6. Ви не маєте права виконувати або запускати будь-які програми або сценарії з метою очищення, індексації або збору даних з сайту https://uberconnect.center, додатків сервісу Uber connect, інших програмно-технічних продуктів чи Послуг компанії “Коннект Центр”.

8.7. Права на будь-який контент та об’єкти, в тому числі, але не виключно: дизайн та окремі його елементи, аудіовізуальні зображення, текстові, графічні, анімаційні, аудіо, фото і відеоматеріали, ілюстрації, малюнки, тощо – незалежно від їх мови, способу та форми вираження, доступ до яких ви маєте під час користування сайтом, додатками сервісу Uber connect, іншими програмними продуктами та Послугами компанії “Коннект Центр”, належать компанії “Коннект Центр” та іншим правовласникам. Використання такого контенту та таких об’єктів здійснюється виключно в межах функціоналу та у спосіб, що пропонується сайтом, додатками сервісу Uber connect, іншими програмними продуктами та Послугами компанії “Коннект Центр”. Ви не маєте права використовувати такий контент та будь-які такі об’єкти в жоден інший спосіб чи в будь-якій іншій формі, ніж ті, що дозволяються та пропонуються функціоналом сайту, додатків сервісу Uber connect, інших програмних продуктів та Послугами компанії “Коннект Центр” без попередньої згоди на те та відповідного дозволу компанії “Коннект Центр” та інших правовласників. 

8.8. Будь-які відносини, пов’язані з використанням вами додатків, веб-сайтів, контенту, продуктів чи послуг компанії Uber регулюються виключно правилами та умовами Uber.

9. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

9.1. Послуги компанії “Коннект Центр” надаються за принципом “як є” і “за наявності”. Компанія “Коннект Центр” відмовляється від будь-яких заяв та гарантій, як прямих, так і непрямих, в тому числі передбачених законом, якщо такі заяви чи гарантії прямо не передбачені умовами цієї Користувацької угоди. 

9.2. Компанія “Коннект Центр”, зокрема, відмовляється від будь-яких гарантій якості, придатності своїх Послуг чи сервісу Uber connect для конкретної мети та непорушення прав інтелектуальної власності.

9.3. Компанія “Коннект Центр” не надає гарантій надійності, своєчасності, якості, придатності чи доступності будь-яких своїх Послуг чи їх частини, сервісу Uber connect, сайтів, додатків та інших програмних продуктів Компанії “Коннект Центр” (або замовлених через них чи за їх допомогою послуг (продуктів, товарів) сторонніх постачальників), а також того, що вони надаватимуться чи функціонуватимуть безперервно чи безвідмовно.

9.4. Компанія “Коннект Центр” не гарантує якості, придатності, безпеки послуг або можливостей сторонніх постачальників, в тому числі компанії Uber. Тільки ви несете відповідальність за всі ризики, пов’язані з використанням вами сервісу Uber connect, Послуг компанії “Коннект Центр” та замовлених через них чи за їх допомогою послуг (продуктів, товарів) сторонніх постачальників у максимальному обсязі, передбаченому чинним законодавством.

9.5. Компанія “Коннект Центр” не несе відповідальності за прямі, непрямі, випадкові, штрафні, непередбачені, фактичні або опосередковані збитки, зокрема втрачений прибуток, втрачені дані, тілесні пошкодження або матеріальні збитки, пов’язані з використанням вами Послуг компанії “Коннект Центр”, сервісу Uber connect, платформи Uber або іншим способом обумовлені їх використанням, навіть якщо компанія “Коннект Центр” попереджена про можливість настання таких збитків. 

9.6. Компанія “Коннект Центр” не несе відповідальності за будь-які збитки, зобов’язання або витрати, що виникли внаслідок: 

– використання вами сервісу Uber connect, Послуг Компанії “Коннект Центр”, послуг (продуктів, товарів) сторонніх постачальників, в тому числі Uber, здійснення вами дій з метою їх отримання або відсутності у вас можливості отримати доступ до них або використовувати їх;

– будь-якої угоди або відносин між вами й будь-яким стороннім постачальником, в тому числі Uber, навіть якщо компанія “Коннект Центр” була попереджена про можливість настання таких наслідків. 

9.7. Компанія “Коннект Центр” не несе відповідальності за затримку в наданні своїх Послуг або відсутність доступу до них із причин, які перебувають поза розумним контролем із її боку. 

9.8. Ви можете використовувати сервіс Uber connect та Послуги Компанії “Коннект Центр”, щоб замовляти послуги (продукти, товари) сторонніх постачальників, в тому числі компанії Uber. Ви можете планувати, організовувати та здійснювати за їх допомогою перевезення або надавати логістичні послуги. Однак, ви погоджуєтеся, що компанія “Коннект Центр” не має перед вами жодних зобов’язань і не несе відповідальності за організовані та здійснені вами перевезення або надані вами логістичні послуги третім особам, вашим клієнтам, замовникам, тощо.

9.9. Ви погоджуєтеся самостійно відшкодувати будь-які збитки й звільнити компанію “Коннект Центр”, її посадових осіб, директорів, співробітників від будь-яких позовів, вимог, збитків, зобов’язань і видатків (зокрема, судових витрат), що виникли внаслідок або у зв’язку з: 

– використанням вами сервісу Uber connect, Послуг Компанії “Коннект Центр” та/або замовлених через них чи за їх допомогою послуг (продуктів, товарів) сторонніх постачальників, зокрема платформи Uber;

– наданням вами логістичних послуг третім особам, вашим клієнтам, замовникам або організацією та здійсненням для них перевезнь;

– порушенням вами будь-яких умов цієї Користувацької угоди; 

– використанням компанією “Коннект Центр” вашого Користувацького контенту; 

– порушенням вами прав, свобод чи інтересів будь-якої третьої особи, в тому числі ваших клієнтів та замовників, прав сторонніх постачальників;

– порушенням вами чинного законодавства.

9.10. Компанія “Коннект Центр” не несе відповідальності за дії та поведінку ваших клієнтів, замовників та інших третіх осіб, для яких ви організовуєте, здійснюєте перевезення чи яким надаєте логістичні послуги.

Компанія “Коннект Центр” не несе відповідальності за ваші дії перед вашими клієнтами, замовниками та будь-якими іншими третіми особами, для яких ви організовуєте, здійснюєте перевезення чи яким надаєте логістичні послуги. 

Компанія “Коннект Центр” не несе відповідальності перед вами за будь-які дії чи бездіяльність компанії Uber, пов’язані з наданням послуг Uber чи роботою самої платформи Uber. 

Компанія “Коннект Центр” не несе відповідальності перед вами за дії чи бездіяльність інших сторонніх постачальників, послуги (продукти, товари) яких ви замовляєте через або за допомогою сервісу Uber connect та Послуг Компанії “Коннект Центр”.

Ви самостійно, без залучення компанії “Коннект Центр” вирішуєте будь-які спори й конфлікти: 

між вами і вашими клієнтами, замовниками та будь-якими іншими третіми особами, для яких ви організовуєте, здійснюєте перевезення чи яким надаєте логістичні послуги; 

між вами і компанією Uber;

між вами і сторонніми постачальниками, послуги (продукти, товари) яких ви замовляєте через або за допомогою сервісу Uber connect та Послуг Компанії “Коннект Центр”.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Усі спори та суперечки, що виникають із цієї Користувацької угоди, вирішуються шляхом переговорів.

10.2. У разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів спір підлягає розгляду в судому порядку за місцезнаходженням компанії “Коннект Центр”.

11. СТРОК ДІЇ КОРИСТУВАЦЬКОЇ УГОДИ

11.1. Ця Користувацька угода набирає чинності з моменту її розміщення на сайті компанії “Коннект Центр” https://uberconnect.center і діє безстроково. Положення цього пункту також поширюються на всі зміни і доповнення до цієї Користувацької угоди. 

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Умови цієї Користувацької угоди регулюються і тлумачаться винятково відповідно до чинного законодавства України, якщо інше прямо не передбачено цією Користувацькою угодою. 

12.2. З усіх питань, не врегульованих умовами цієї Користувацької угоди у достатній мірі, застосовуються норми чинного законодавства України.

12.3. Ви не можете уступати свої права та обов’язки, передбачені умовами цієї Користувацької угоди, або передавати їх повністю або частково третім особам без попереднього письмового дозволу компанії “Коннект Центр”. Однак, ви даєте згоду компанії “Коннект Центр” уступати свої права та обов’язки, передбачені умовами цієї Користувацької угоди, або передавати їх повністю чи частково, зокрема: дочірній компанії або афілійованій особі компанії “Коннект Центр”; покупцеві активів або самої компанії “Коннект Центр”; правонаступникам, тощо. 

12.4. Відносини між вами, компанією “Коннект Центр”, компанією Uber, іншими сторонніми постачальниками, використання вами сервісу Uber connect та/або Послуг Компанії “Коннект Центр” не передбачають створення жодного спільного підприємства чи товариства, відносин найму, трудових відносин чи інших відносин зайнятості, попри наявність цієї Користувацької угоди між вами й компанією “Коннект Центр”.

12.5. Якщо відповідно до чинного законодавства України певне положення цієї Користувацької угоди буде визнано незаконним чи недійсним повністю або частково, це не матиме наслідком визнання незаконними чи недійсними інших положень цієї Користувацької угоди або цієї Користувацької угоди вцілому. Визнане незаконним чи недійсним повністю або частково положення вважатиметься таким, що не входить до складу умов цієї Користувацької угоди у відповідному обсязі, а законність, дійсність і можливість застосування інших умов цієї Користувацьої угоди залишаться незмінними. 

12.6. Визнане незаконним чи недійсним повністю або частково положення буде замінено компанією “Коннект Центр” відповідним законним і дійсним положенням з урахуванням змісту й мети умов цієї Користувацької угоди.

12.7. Умови цієї Користувацької угоди є повною домовленістю між компанією “Коннект Центр” і вами відносно її суті.

error: Контент захищений авторськими правами!